×

คำแนะนำ : เพื่อความถูกต้องเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วควรศึกษาคู่มือการใช้งานที่เมนูคู่มือการใช้งานด้านบนขวามือ


D-OBEC ระบบรายงานสารสนเทศเขตพื้นที่ และ สั่งจอง Diary สพฐ. ปี 2561
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ สำนักอำนวยการ โทร 02 288 5934

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน